Now showing items 1-1 of 1

    • Condensación textual lexicográfica: esbozo de una concepción integral 

      Bustos Plaza, Alberto; Ernst Wiegand, Herbert (Universidade da Coruña, 2006)
      [Resumo] Todo artigo lexicográfico elaborado segundo estándares de condensación pódese considerar un condensado bimembre resultante de aplicar procedementos de condensación textual a un texto íntegro. Isto explica a maior ...