Now showing items 1-4 of 4

  • Notas sobre a derivación regresiva no galego medieval 

   López-Viñas, Xoán (Universidade da Coruña, 2018)
   [Resumo] Este artigo explora o fenómeno da derivación regresiva con base no Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval, cuxo corpus textual está conformado por unha selección representativa de diversas obras ...
  • O radical do tema de presente do verbo trager no galego medieval: estudo diacrónico 

   Bestilleiro Bello, Xosé (Universidade da Coruña, 2005)
   [Resumo] Neste artigo faise un estudo, desde unha abordaxe diacrónica, dos radicais do tema de presente do verbo trager que se documentaron nun corpus do galego medieval. Para este propósito, faise unha valoración crítica ...
  • Sobre o Diccionario de afixos do galego medieval 

   López-Viñas, Xoán (Universidade da Coruña, 2012)
   [Resumo] Neste artigo presentamos unha versión parcial e provisoria do Dicionario de afixos do galego medieval, que constitúe o primeiro repertorio temático de formacións afixais derivativas dentro do sistema lingüístico ...
  • Unha corrección marxinal do Cancioneiro da Ajuda nada marxinal 

   Rodríguez Guerra, Alexandre (Universidade da Coruña, 2013)
   [Resumo] O presente artigo pretende fixar a lectura dunha anotación marxinal do Cancioneiro da Ajuda. A transcendencia desta corrección marxinal é indiscutible porque podemos estar diante da única grafía <lh> (/?/) entre ...