Now showing items 1-1 of 1

    • A formación de palabras co sufixo -ista no portugués e no galego 

      Arean-García, Nilsa (Universidade da Coruña, 2012)
      [Resumo] Esta investigación está centrada no estudo do sufixo derivativo -ista no portugués e no galego. Desenvolvida na Universidade de São Paulo, xurdiu no ámbito dos traballos realizados polo Grupo de Morfoloxía Histórica ...