Recent Submissions

 • A responsabilidade social dos universitarios como futuros traballadores: perspectivas comparadas 

  Sánchez-Fernández, María Dolores; López Portillo, Héctor; Ibarra Torres, Kathia (Universidade da Coruña, 2013)
  [Resumo] O artigo que agora presentamos está enmarcado nun proxecto de investigación internacional integrado por catro universidades latinoamericanas e europeas. O seu obxectivo céntrase no estudo do papel da responsabilidade ...
 • As condicións formais dalgúns despedimentos obxectivos 

  Castro Mejuto, Luis Fernando de (Universidade da Coruña, 2013)
  [Resumo] A idea do artigo é extraer as condicións formais que se impoñen actualmente para que un despedimento obxectivo, baseado en causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, sexa declarado procedente: ...
 • Flexibilización laboral ou desregulación 

  Forero Pérez, Elianne (Universidade da Coruña, 2013)
  [Resumo] A globalización, debido a que os sistemas de produción deben adaptarse ás tendencias mundiais de comercialización liberadas, levou a incluír na axenda das regulacións laborais o tema da eficiencia con vistas a que ...
 • O traballo das mulleres en ámbitos marítimos: mariña mercante e pesca 

  Campa Portela, Rosa Mary de la; Martínez-Díaz, Margarita; Galán-Díaz, Juan José; Fernández Garrido, Simón (Universidade da Coruña, 2013)
  [Resumo] Aínda que a igualdade de xénero se establece como unha prioridade no marco lexislativo de todos os países que conforman a Unión Europea, a prevalencia dos estereotipos sociais que asignan un determinado rol a homes ...
 • Prevención de riscos laborais e seguridade operativa na Armada. Aplicación a operacións de amarre, fondeo e manexo de cabos e cables 

  Villa Caro, Raúl (Universidade da Coruña, 2013)
  [Resumo] A seguridade no traballo non é un concepto novo na Armada, xa que dentro dela viñeron aplicándose tanto plans de seguridade nos buques como a seguridade operativa (SEGOP), aínda que coa publicación da Lei de ...

View more