Now showing items 1-1 of 1

    • Estudo e modificación de porcelanas para impresión 3D 

      Loureiro Gammariello, Noelia (2020)
      [Resumo]: A impresión en tres dimensións ou impresión 3D é un grupo tecnoloxías de fabricación moi importante na actualidade, que se emprega nunha gran variedade de campos, por exemplo, medicina, deseño industrial, ...