Show simple item record

dc.contributor.advisorYáñez Casal, Armando J.
dc.contributor.advisorTovar Vidal, María J.
dc.contributor.authorSuárez Díaz, Alejandro
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Departamento de Enxeñaría Industriales_ES
dc.date.accessioned2011-12-02T13:17:31Z
dc.date.available2011-12-02T13:17:31Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-84-695-3890-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/8491
dc.description.abstract[Abstract] The development of high stresses and distortions is one of the main concerns in laser surface heat treatments. The objective of the present thesis is to contribute to the better understanding of the thermomechanical behavior during laser transformation hardening and laser metal deposition techniques, including as well the development of a exible tool with customizable models for the numerical calculation of the thermomechanical variables, and the microstructural evolution through phase transformation models. Such a tool will be useful for the prediction of the residual strains and stresses after the processes as well as the phase changes, helping with its optimization and understanding, thus reducing the number of test trials necessary to achieve the desired results. Something that has paramount importance when unique or expensive workpieces should be treated. The model was validated using several experimental techniques to assess its predictions and ne tune some of its parameters.es_ES
dc.description.abstract[Resumo] A xeración de altas tensións e deformacións é unha das maiores preocupacións dos tratamentos térmicos super ciais por láser. O obxectivo da presente tesis é o de contribuir ao mellor entendemento do comportamento termomecánico durante o endurecemento super cial por láser e as técnicas de deposición de metal por láser, incluindo tamén o desenvolvemento dunha ferramenta exible con modelos adaptables para o cálculo numérico das variables termomecánicas, así como da evolución microestrutural mediante modelos de transformación de fase. Tal ferramenta será de utilidade na predicción dos esforzos e deformacións residuais despois do tratamento, axudando coa sua optimización e mellorando o seu entendemento, e por tanto diminuindo o número de ensaios necesarios para obter os resultados desexados. Algo de meirande importancia cando pezas únicas ou de gran custo deben ser tratadas. O modelo foi validado mediante o uso de varias técnicas experimentais para comparar o grao de axeitamento das súas prediccións e axustar algúns dos seus parámetros.es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectLásereses_ES
dc.titleThermomechanical and metallurgical modelling of laser hardening and laser cladding processeses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record