Now showing items 1-1 of 1

    • Efectividade das terapias de toque para aliviar a dor 

      Maceira Cid, Luis (2017)
      [Resumo] Introdución. O reiki, o toque terapéutico e o toque curador son tres terapias enerxéticas coñecidas en conxunto como terapias de toque. A popularidade e uso destas intervencións para aliviar a dor está en aumento, ...