Now showing items 1-20 of 164

  • 1 ̆Festival de Teatro Cómico Manicómicos : [folleto] 

   Asociación Cultural Manicómicos; Festival Internacional de Teatro Manicómicos (1. 2004. A Coruña) (A. C. Manicómicos, 2004)
  • "A barca do inferno" de Gil Vicente 

   Gil Vicente; Xestal, Xoan; Gutiérrez, Fernando; Fernández, Xurxo; Tarrío, Chiruca; Teatro de Cámara Ditea (2010-09-24)
   Foto de la obra teatral representada por Teatro de Cámara Ditea en 1974
  • "A boda de Esganarello" de Molière 

   Molière; López, Arturo; Naveira, Manuel; Fragoso, Azucena; Longueira, Susana; Barreiro Fernández, Xosé Ramón; Valentín Lamas Carvajal (Grupo teatral) (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por el grupo de teatro "Valentín Lamas Carvajal", dirigida por Arturo López en 1981
  • "A burla do galo" de Roberto Vidal Bolaño 

   Vidal Bolaño, Roberto; Cejudo, Xoán; Martins, José; Orsi, Marcos; Barjas, Maxo; Camaño, Mónica; Centro Dramático Galego (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Centro Dramático Galego", dirigida por Xoán Cejudo en el año 2000
  • "A cacatúa verde" de Arthur Schnizler 

   Schnitzler, Arthur; Alonso, Eduardo; Giráldez, Andrés; Parada, Celso; Magariños, Miro; Cambeiro, César; Zahera, Luís; Centro Dramático Galego (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Centro Dramático Galego", dirigida por Eduardo Alonso en el año 2001
  • A casa das tres lúas 

   Otero Pedrayo, Ramón; Lugrís Vadillo, Urbano; Lourenzo, Manuel; Gómez, Amalia; Merelas, Luisa; Pernas, Miguel; Rodríguez, Camilo; Compañía Luis Seoane (2010-09-24)
   Foto del decorado realizado por Urbano Lugris Badillo
  • "A casa de América" de Edward Thomas 

   Thomas, Edward; Domínguez Dapena, Cristina; Bárcena, Dorotea; Rodríguez, Alfredo; Gago, Anabell; Martínez, César; Factoría Teatro (2010-09-24)
   Foto de la obra teatral representada por "A Factoría Teatro", dirigida por Cristina Domínguez Dapena
  • A doncela guerreira Plenilunio : o universo poético de Chus Pato 

   Pato, Chus; Lourenzo, Manuel; CasaHamlet (2010-09-24)
  • "A esmorga" de E. Blanco Amor 

   Blanco-Amor, Eduardo; Cuña Bóveda, Anxeles; Dacosta, Fernando; Seijo, Elena; Díaz, Suso; Pazos, Serxio; Pereira, Pilar; Sarabela Teatro (Grupo teatral) (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Sarabela Teatro", dirigida por Anxeles Cuña Bóveda en 1996
  • "A gata con botas" de Ánxeles Cuña 

   Cuña Bóveda, Anxeles; Sarabela Teatro (Grupo teatral) (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Sarabela Teatro"
  • A noite vai coma un río 

   Cunqueiro, Álvaro; Rábade, Constantino; Vázquez, Tuto; Pernas Cora, Miguel; Lourenzo González, Manuel; Merelas, Luisa; Escola Dramática Galega (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Escola Dramática Galega" en 1979
  • "A porta pechada" de Jean-Paul Sartre 

   Sartre, Jean-Paul; Blanco, Matilde; Jiménez, José A; Manzano, Fely; Andrómena Teatro (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Andrómena Teatro" en el año 2006
  • "A pousadeira" de Carlo Goldoni 

   Goldoni, Carlo; Centro Dramático Galego (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Centro Dramático Galego" en 1987
  • "A probra" de Cándido Pazó 

   Pazó, Cándido; González, Avelino; Tranvía Teatro (2010-09-24)
   Foto de la obra teatral representada por "Compañía Tranvía" de Vigo
  • A vella sensación do prohibido 

   Rei, Anxo (2010-09-24)
   Fragmento de la obra "Sucesos" de Gustavo Pernas Cora
  • Actividades do 5 ó 10 de novembro [folleto] 

   Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol; Mostra de Teatro Infantil Galego "Xeración Nós" (1. 1984. Ferrolterra) (Comisión Mancomunada de Cultura, concellos de Ares, Fene, Mugardos, Naron, Neda, e Valdoviño, 1984)
  • Adeus Madelón un espectáculo da Escola Dramática Galega : [folleto] 

   Pernas, Miguel; Escola Dramática Galega (Escola Dramática Galega, 1989)
  • Adeus, Madelón 

   Lourenzo, Manuel; Vázquez, Tuto; Horro, Teresa; Calvo, Evaristo; Ponte, Alber; López, Arturo; Vilarelle, Xosé; Prego, Santiago; Escola Dramática Galega (2010-09-24)
   Fotos de la obra teatral representada por "Escola Dramática Galega", dirigida por Manuel Lourenzo
  • "Anastas ou A orixe da constitución" de J. Benet [folleto] 

   Troula (Grupo teatral) (Troula, Compañía teatral galega, 1980)
  • "Anatomía dun hipocondríaco" de Gustavo Pernas Cora 

   Pernas Cora, Gustavo; García Ábalo, Ánxela; Áncora Produccións (2010-09-24)
   Foto de la obra teatral representada por "Áncora Produccións", dirigida por Gustavo Pernas