Show simple item record

dc.contributor.advisorMesejo Conde, Mónica
dc.contributor.authorLópez Díaz, Nazaret
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Escola Técnica Superior de Arquitecturaes_ES
dc.date.accessioned2024-02-16T11:45:46Z
dc.date.available2024-02-16T11:45:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/35640
dc.description.abstract[Resumo] O presente estudo consiste nunha análise comparativa que ten como obxectivo localizar e analizar dous concursos de vivenda social pública promovida polo IGVS na cidade de Vigo no ano 2016. Realizando unha investigación previa tanto da evolución das políticas de vivenda en España e Galicia, como da situación socioeconómica de Vigo. Localizando e clasificando algúns antecedentes e, ó mesmo tempo, os actuais plans de vivenda pública promovida polo IGVS na cidade. A investigación está desagregada en dúas fases. A primeira consiste nunha análise a pequena escala do entorno urbanístico e das tipoloxías de vivenda presentes nos edificios. A segunda fase consiste nunha análise a maior escala das vivendas seleccionadas en cada caso. Facendo un estudo exhaustivo sobre os aspectos ambientais e métricos de cada unha delas e concluíndo coa avaliación da flexibilidade e da igualdade de xénero que ofrecen estas vivendas.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] El presente estudio consiste en un análisis comparativo que tiene como objetivo localizar y analizar dos concursos de vivienda social pública promovida por el IGVS en la ciudad de Vigo en el año 2016. Realizando una investigación previa tanto de la evolución de las políticas de vivienda en España y Galicia, como de la situación socioeconómica de Vigo. Ubicando y clasificando algunos antecedentes y, al mismo tiempo, los actuales planes de vivienda pública promovida por el IGVS en la ciudad. La investigación está desglosada en dos fases. La primera consiste en un análisis a pequeña escala del entorno urbanístico y de las tipologías de vivienda presentes en los edificios. La segunda fase consiste en un análisis a mayor escala de las viviendas seleccionadas en cada caso. Haciendo un estudio exhaustivo sobre los aspectos ambientales y métricos de cada una de ellas y concluyendo con la evaluación de la flexibilidad y de la igualdad de género que ofrecen estas viviendas.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] The present study consists of a comparative analysis. It aims to locate and analyze two public social housing tenders promoted by the IGVS in the city of Vigo in 2016. Carrying out a preliminary research of the evolution of housing policies in Spain and Galicia. This research is also about the socio-economic situation of Vigo. Locating and classifying some background and, at the same time, the current public housing plans promoted by the IGVS in the city. The investigation is split in two phases. The first consists of a small-scale analysis of the urban environment and the housing typologies present in the buildings. The second phase consists of a larger scale analysis of the selected dwellings in each case. Carrying out an exhaustive study on the environmental and metric aspects of each of them and concluding with the evaluation of the flexibility and gender equality offered by these houses.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenidoes_ES
dc.subjectVivenda sociales_ES
dc.subjectVigoes_ES
dc.subjectConcurso IGVSes_ES
dc.subjectFlexibilidadees_ES
dc.subjectXéneroes_ES
dc.subjectVivienda sociales_ES
dc.subjectGéneroes_ES
dc.titleA vivenda social en Galicia: Vigo. Concursos do IGVS 2016es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de grao (UDC.ETSA). Estudos en arquitectura. Curso 2023/2024es_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record