Show simple item record

dc.contributor.advisorPérez-Caramés, Antía
dc.contributor.authorParcero Mariño, Sergio
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Facultade de Socioloxíaes_ES
dc.date.accessioned2022-08-03T12:04:35Z
dc.date.available2022-08-03T12:04:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/31261
dc.description.abstract[Resumo] A emigración en Galicia é un proceso de percorrido e importancia histórica. Con numerosos precedentes xeográficos en todo o mundo, a influencia da emigración galega traspasa fronteiras e séculos ata chegar aos nosos días. Países como Suíza serviron durante décadas para que xentes con pouca cualificación viran saída a complicadas situacións económicas e persoais. Porén, na actualidade semella que esa emigración pouco cualificada deixou de existir, dando paso ao que se coñece como fuga de cerebros. Esta, trátase dunha xeración de formación superior que ve impedido o desenvolvemento profesional na súa terra e que eclipsa a realidade da emigración menos formada. Ao redor desta idea e cun enfoque cualitativo mediante entrevistas, o presente traballo trata de observar as actuais diferenzas nos procesos migratorios galegos segundo o grao de formación, así como coñecer a vixencia e influencia das redes migratorias pasadas nas experiencias presentes.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] La emigración en Galicia es un proceso de recorrido e importancia histórica. Con numerosos precedentes geográficos en todo el mundo, la influencia de la emigración gallega traspasa fronteras y siglos hasta llegar a nuestros días. Países como Suiza sirvieron durante décadas para que las gentes con poca cualificación vieran salida a complicadas situaciones económicas y personales. Sin embargo, en la actualidad parece que esa emigración poco cualificada dejó de existir, dando paso a lo que se conoce como fuga de cerebros. Esta, es trata de una generación de formación superior que ve impedido el desarrollo profesional en su tierra y eclipsa la realidad de la emigración menos formada. Alrededor de esta idea y con un enfoque cualitativo mediante entrevistas, el presente trabajo trata de observar las actuales diferencias en los procesos migratorios gallegos según el grado de formación, así como conocer la vigencia e influencia de las redes migratorias pasadas en las experiencias presentes.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Emigration in Galicia is a long-term process of historical importance. With numerous geographical precedents throughout the world, the influence of Galician emigration crosses borders and centuries to the present day. During decades, countries like Switzerland helped low-skilled people find a way out to their complicated economic and personal situations. However, nowadays it seems that this low-skilled emigration has ceased to exist, giving way to what is known as brain drain, a generation with higher education that is prevented from professional development in their homeland. Around this idea and with a qualitative approach through interviews, the present work tries to analyse the current differences in the Galician migratory processes according to the level of education, as well as to know the validity and influence of the past migratory networks over the present experiences.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectEmigraciónes_ES
dc.subjectCualificaciónes_ES
dc.subjectTraballoes_ES
dc.subjectGaliciaes_ES
dc.subjectSuizaes_ES
dc.subjectTrabajoes_ES
dc.subjectEmigrationes_ES
dc.subjectQualificationes_ES
dc.subjectWorkes_ES
dc.subjectSwitzerlandes_ES
dc.titleEmigración galega en Suíza a partir de 2008: a cualificación no punto de miraes_ES
dc.title.alternativeEmigración gallega en Suíza a partir de 2008: la cualificación en el punto de miraes_ES
dc.title.alternativeGalician emigration in Switzerland from 2008: qualification in the spotlightes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de mestrado (UDC.SOC). Políticas sociais e intervención sociocomunitaria. Curso 2021/2022es_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record