Show simple item record

dc.contributor.advisorBellido-Guerrero, D.
dc.contributor.advisorVillar-Taibo, Rocío
dc.contributor.advisorBellido-Guerrero, D. (Titor)
dc.contributor.authorAndújar Plata, Paula
dc.date.accessioned2022-07-29T14:36:29Z
dc.date.available2022-07-29T14:36:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/31243
dc.descriptionPrograma Oficial de Doutoramento en Ciencias da Saúde. 5007V01es_ES
dc.description.abstract[Resumo] INTRODUCIÓN: A obesidade é una enfermidade crónica de elevada prevalencia, asociada a maior risco de morbimortalidade. Os cambios de estilo de vida constitúen a base do tratamento. OBXECTIVOS: Avaliar o impacto dun programa de educación grupal en adultos con obesidade sobre datos antropométricos, composición corporal (CC) e actividade fisica (AF). MATERIAL E MÉTODOS: Ensaio clínico aleatorio con doentes con obesidade valorados en consultas de Endocrinoloxía. Foron distribuídos de xeito aleatorio a un grupo intervención (GI) cun programa educativo grupal estruturado ou a un grupo control (GC) con seguimento segundo a práctica clínica habitual. RESULTADOS: lncluíronse 437 doentes (81,5% mulleres), sen diferenzas basáis entre grupos. No GI o peso descendeu un 6,5%, mentres que no GC aumentou un 3%. O perímetro da cintura e o IMC descenderon significativamente no GI, onde !amén se observou un maior descenso da masa graxa e graxa visceral, sen redución da masa libre de graxa. A intervención asociouse cunha evolución favorable de índices de CC relacionados ca obesidade sarcopénica. O GI presentou unha tendencia a realizar un nivel de AF superior. CONCLUSIÓNS: O noso programa de educación grupal mostrou resultados positivos en datos antropométricos e de composición corporal, e na realización de actividade fisica.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] INTRODUCCIÓN: La obesidad es una enfermedad crónica de elevada prevalencia, asociada a mayor riesgo de morbimortalidad. Los cambios de estilo de vida constituyen la base del tratamiento. OBJETIVOS: Evaluar el impacto de un programa de educación grupal en adultos con obesidad sobre parámetros antropométricos, composición corporal (CC) y realización de actividad física (AF). MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico aleatorizado con pacientes con obesidad valorados en consultas de Endocrinología. Fueron asignados de forma aleatoria a un grupo intervención (GI) con un programa educativo grupal estructurado o a un grupo control (GC) con seguimiento según práctica clínica habitual. RESULTADOS: Se incluyeron 437 pacientes (81,5% mujeres), sin diferencias basales entre grupos. En el GI se produjo el peso descendió un 6,5%, mientras que en el GC se aumentó un 3%. El perímetro de cintura y el IMC descendieron significativamente en el GI, donde también se observó un mayor descenso de la masa grasa y del área de grasa visceral, sin reducción de masa libre de grasa. La intervención se asoció con una evolución favorable de índices de CC relacionados con obesidad sarcopénica. El GI presentó una tendencia a realizar un nivel de AF mayor. CONCLUSIONES: Nuestro programa de educación grupal mostró efectos positivos en parámetros antropométricos y de composición corporal, y sobre la realización de actividad físicaes_ES
dc.description.abstract[Abstract] INTRODUCTION: Obesity is a chronic disease ofhigh prevalence, associated with an increased risk ofmorbidity and mortality. Lifestyle changes are the basis oftreatment. OBJECTIVES: To evaluate the impact of a group education program in adults with obesity on anthropometric parameters, body composition (BC) and physical activity (PA). MATERIAL ANO METHODS: Randomized clinical tria! with patients with obesity evaluated in Endocrinology consultations. They were randomly assigned to an intervention group (IG) with a structured group educational program or to a control group (CG) with follow-up according to usual clinical practice. RESULTS: We included 437 patients (81.5% women), with no baseline differences between groups. In the GI the weight fell by 6.5%, while in the GC it increased by 3%. Waist circumference and BMI decreased significantly in the GI, where a greater decrease in fat mass and visceral fat was also observed, without reduction of fat-free mass.The intervention was associated with a favorable evolution of BC indices related to sarcopenic obesity. The IG showed a tendency to perform a higher leve! of PA. CONCLUSIONS: Our group education program showed positive effects on anthropometric and body composition parameters, and on the performance of physical activity.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectObesidad-Prevenciónes_ES
dc.subjectPromoción de la salud-Planificaciónes_ES
dc.subjectEjercicio-Aspecto fisiológicoes_ES
dc.titleImpacto de un programa de educación grupal en adultos con obesidad sobre la composición corporal y la actividad físicaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record