Show simple item record

dc.contributor.advisorSuárez-Garaboa, Sonia
dc.contributor.advisorGarcía Pazos, Roberto
dc.contributor.authorCaamaño Rodríguez, Martín
dc.contributor.otherEnxeñaría informática, Grao enes_ES
dc.date.accessioned2022-03-02T18:51:23Z
dc.date.available2022-03-02T18:51:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/29869
dc.description.abstract[Resumo] A formación continua das persoas, unha vez comezan a desenvolver a súa vida laboral, é un proceso moi importante para seguir aumentando as súas capacidades e aptitudes. Dita formación supón un custo para as empresas que queiran formar ós seus traballadores, pero existe a FUNDAE que bonifica a aquelas empresas que realizan estas accións, á cal hai que comunicarlle toda a información que precisa mediante uns formularios que presenta na súa páxina web ou por medio de entidades externas, provocando neste último caso unha perda do control do proceso co seu consecuente custo. Para axudar a facilitar esta comunicación, crearase unha aplicación web que permita rexistrar usuarios asociados a empresas e posibilitar que estes empreguen a aplicación para que lles sexa máis doado solicitar axudas para a formación dos seus traballadores, podendo rexistrar nesta aplicación información sobre os centros de formación, os formadores, as accións formativas e os grupos formativos. A aplicación tamén permitirá que os seus usuarios poidan xerar ficheiros XML para comunicar a información das súas formacións á plataforma da FUNDAE que concede as axudas.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Continuous training of people, when they have already started their working life, is a very important process to continue increasing their own capabilities and skills. This training represents a cost for companies that want to train their workers, but there is the FUNDAE that rewards those companies that carry out these actions. It’s necessary to communicate to the FUNDAE all the information that it requests through the forms on its website or by external entities, causing in this case a loss of process control and an additional cost. To help make this happen, a web application will be created that allows to register companies as users and that enables these users to use the application to make it easier for them to request financial aid for the training of their employees. This appliacation also also allows information about the training centers, the trainers, the formative actions and the formative groups. The application will also allow users to generate XML files to communicate their training informaton to the FUNDAE platform, the granting authority aid.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectAplicación Webes_ES
dc.subjectFormaciónes_ES
dc.subjectEmpregadoes_ES
dc.subjectEmpresaes_ES
dc.subjectAngulares_ES
dc.titleAplicación web para a xestión da formación bonificada nas empresases_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de grao. Enxeñaría Informática. Curso 2020/2021es_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record