Show simple item record

dc.contributor.advisorTato-Fontaiña, Laura
dc.contributor.advisorBiscainho Fernandes, Carlos Caetano
dc.contributor.authorAntelo Lema, Luis Miguel
dc.date.accessioned2020-12-29T15:46:28Z
dc.date.available2020-12-29T15:46:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/27043
dc.descriptionPrograma Oficial de Doutoramento en Estudos Literarios. 5020V01es_ES
dc.description.abstract[Resumo] Despois da configuración moderna do campo na segunda metade do século XX, a gradual introdución da economía de mercado no sistema teatral galego derivou nunha crise de identidade deste. Co foco posto nunha serie de factores económicos, políticos, sociais e lingüísticos, as tensións observadas especialmente no XXI serven como referencia para valorarmos o estado da loita que na actualidade estabelecen os diferentes axentes que interveñen na cadea de produción do teatro entre o valor económico dos espectáculos e a proxección social en favor da identidade cultural minorizada na Galiza.es_ES
dc.description.abstract[Resumo] Após a configuração moderna do campo na segunda metade do século XX, a gradual introdução da economia de mercado no sistema teatral galego derivou numa crise de identidade deste. Com o foco posto numa série de factores económicos, políticos, sociais e linguísticos, as tensões observadas especialmente no XXI servem como referência para valorarmos o estado da luta que na actualidade estabelecem os diferentes agentes que intervêm na cadeia de produção do teatro entre o valor económico dos espectáculos e a projeção social em favor da identidade cultural minorizada na Galiza.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Tras la configuración moderna del campo en la segunda mitad del siglo XX, la gradual introducción de la economía de mercado en el sistema teatral gallego derivó en una crisis de identidad de este. Con el foco puesto en una serie de factores económicos, políticos, sociales y lingüísticos, las tensiones observadas especialmente en el XXI nos sirven como referencia para valorar el estado de la lucha que en la actualidad establecen los diferentes agentes que intervienen en la cadena de producción del teatro entre el valor económico de los espectáculos y la proyección social en favor de la identidad cultural debilitada en Galicia.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] After the modern configuration of the field in the second half of the 20th century, the gradual introduction of the market economy in the Galician theatrical system derived in a crisis of its identity. With the focus placed on a series of economic political, social and linguistic factors, the tensions observed especially in the 21st century serve as a reference to value the state of the fight currently stablished by the different agents that intervene in the production chain of the theatre between the economic value of the shows and the social projection in favour of the diminished cultural identity in Galiza.
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectTeatro gallego-21º siglo-Historia y críticaes_ES
dc.subjectIndustrias culturales-Galiciaes_ES
dc.subjectIdentidad colectiva-Galicia-Historiaes_ES
dc.subjectCultura-Aspecto económico-Galiciaes_ES
dc.subjectSistema teatral galegoes_ES
dc.subjectPlanificación lingüístico-culturales_ES
dc.subjectCompromisoes_ES
dc.subjectCrisees_ES
dc.subjectTeatro galego actuales_ES
dc.subjectEconomía de la cultura
dc.subjectTeatro gallego actual
dc.subjectIdentidad cultural
dc.subjectCrisis
dc.subjectEconomy of the culture
dc.subjectLlinguistic planning-cultural
dc.subjectCultural identity
dc.subjectCommitment
dc.subjectGalician theatrical system
dc.subjectCurrent Galician theater
dc.titleA crise identitaria no sistema teatral galego do XXI: tensións entre o valor económico e o compromiso cunha identidade cultural diferenciadaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record