Show simple item record

dc.contributor.advisorBernal Pita da Veiga, María de los Ángeles
dc.contributor.advisorCarrillo Barral, Néstor
dc.contributor.authorFernández Vázquez, María Angeles
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Facultade de Cienciases_ES
dc.date.accessioned2019-12-18T10:24:21Z
dc.date.available2019-12-18T10:24:21Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/24520
dc.description.abstract[Resumo]: No presente traballo realízouse un estudo da indución de defensa en suspensións celulares de Capsicum annuum L. var. annuum ó ser elicitadas cun extracto de alpechín. Para elo, iniciáronse suspensións de pemento a partir de plantas in vitro e se elicitaron cun extracto de alpechínpara posteriormente determinar o contido fenólico mediante o método Folin-Ciocalteu, a actividade antioxidante mediante o ensaio de DPPH, no medio celular e no medio extracelular. Tamén se determina a expresión dos xenes de defensa CaBPR1, CaSC1 e CaPO1, mediante PCR en tempo real. Os resultados indican un aumento do contido fenólico, una maior capacidade antioxidante tanto no medio celular como no medio extracelular e un efecto inductor da expresión dos xenes de defensa.es_ES
dc.description.sponsorshipMinisterio de Ciencia, Innovación y Universidades; RTA2017-00019-C03-03es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo do traballo como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenido
dc.subjectCultivo in vitroes_ES
dc.subjectExtracto alpechínes_ES
dc.subjectCapsicum annuumes_ES
dc.subjectCompostos fenólicoses_ES
dc.subjectCapacidade antioxidantees_ES
dc.subjectElicitores_ES
dc.subjectExpresión xénicaes_ES
dc.subjectCaBPR1es_ES
dc.subjectCaSC1es_ES
dc.subjectCaPO1es_ES
dc.titleEstudo da indución de resistencia en suspensións celulares de pemento (Capsicum annuum L. var. annuum) mediante a elicitación cun extracto de alpechínes_ES
dc.title.alternativeEstudio de la inducción de resistencia en suspensiones celulares de pimiento (Capsicum annuum L. var. annuum) mediante la elicitación con un extracto de alpechínes_ES
dc.title.alternativeStudy of the induction of resistance in cellular suspensions of pepper (Capsicum annuum L. var. annuum) by elicitation with extracts of olive mill wastewateres_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de mestrado (UDC.CIE). Bioloxía molecular, celular e xenética. Curso 2018/2019es_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record