Show simple item record

dc.contributor.advisorPena Castro, María Jesús
dc.contributor.advisorGárate Castro, Luis Alberto
dc.contributor.advisorTasset Carmona, Jose Luis (Titor)
dc.contributor.authorPibernat Vila, Marina
dc.date.accessioned2019-12-11T10:24:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/24465
dc.descriptionPrograma Oficial de Doctorado en Sociedad del Conocimiento: Nuevas perspectivas en Documentación, Comunicación y Humanidades. 566V01es_ES
dc.description.abstract[Resumo] As recentes innovacións comunicativas digitales deron lugar a novas experiencias adolescentes e xuvenís. Estas adolescencias audiovisuales non son alleas á reprodución dos roles e estereotipos de xénero, que son parte da desigualdade entre homes e mulleres. Podemos observar isto no seu uso diferencial das redes sociais e os distintos dispositivos, ou ben nos seus gustos e preferencias en relación a películas, series ou videoxogos. A súa participación na rede xerou o fenómeno fan que supoñen os e as youtubers, que cos seus videos conseguiron grandes audiencias. Estes novos ídolos reproducen boa parte dos estereotipos de xénero, tanto nos seus contidos como nas estreitas relacións que estableceron co mercado. Como referentes de non ficción, estas estrelas de YouTube pasaron a formar parte dos modelos de masculinidade e feminidade, modelos que tamén ofrecen as grandes industrias culturais a través dos personaxes de ficción, sendo nas parellas sentimentais onde máis notablemente reprodúcense estes estereotipos de xénero. Xa que logo, a desigualdade e o machismo, a miúdo percibidos de forma confusa polos mozos e mozas, segue estando moi presente na socialización dixital actual da adolescencia
dc.description.abstract[Resumen] Las recientes innovaciones comunicativas digitales han dado lugar a nuevas experiencias adolescentes y juveniles. Estas adolescencias audiovisuales no son ajenas a la reproducción de los roles y estereotipos de género, que son parte de la desigualdad entre hombres y mujeres. Podemos observar esto en su uso diferencial de las redes sociales y los distintos dispositivos, o bien en sus gustos y preferencias en relación a películas, series o videojuegos. Su participación en la red ha generado el fenómeno fan que suponen los y las youtubers, que con sus videos han conseguido grandes audiencias. Estos nuevos ídolos reproducen buena parte de los estereotipos de género, tanto en sus contenidos como en las estrechas relaciones que han establecido con el mercado. Como referentes de no ficción, estas estrellas de YouTube han pasado a formar parte de los modelos de masculinidad y feminidad, modelos que también ofrecen las grandes industrias culturales a través de los personajes de ficción, siendo en las parejas sentimentales donde más notablemente se reproducen estos estereotipos de género. Por tanto, la desigualdad y el machismo, a menudo percibidos de forma confusa por los y las jóvenes, sigue estando muy presente en la socialización digital actual de la adolescencia.
dc.description.abstract[Abstract] Recent digital communicative innovations have given place to new adolescent and youth experiences. These audiovisual adolescence are no alien to the reproduction of gender roles and stereotypes, which are part of the inequality between men and women. We can observe this in their differential use of social networks and different devices, or in their likes and preferences in relation to movies, TV series or videogames. Their participation in Internet has generated the fan phenomenon that youtubers suppose, which have achieved large audiences with their videos. These new idols reproduce a big part of gender stereotypes, both in their content and in their close relationships that they have established with the market. As referents of non-fiction, these YouTube stars have become part of the models of masculinity and femininity, models that also offer the big cultural industries through fictional characters, being in the sentimental couples where gender stereotypes are remarkably reproduced. Therefore, inequality and sexism, often confusedly perceived by young people, is still very present in today's digital socialization of adolescence
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es/*
dc.subjectAdolescenciaes_ES
dc.subjectXéneroes_ES
dc.subjectAntropoloxíaes_ES
dc.subjectTecnoloxías da información e comunicaciónes_ES
dc.subjectContidos audiovisuaises_ES
dc.subjectGéneroes_ES
dc.subjectAntropologíaes_ES
dc.subjectTecnología de la información y la comunicaciónes_ES
dc.subjectContenidos audiovisualeses_ES
dc.subjectAdolescencees_ES
dc.subjectGenderes_ES
dc.subjectAnthropologyes_ES
dc.subjectInformation and communication technologyes_ES
dc.subjectAudiovisual contentses_ES
dc.titleGénero y adolescencia en la era digital: antropología de la socialización audiovisuales_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesses_ES
dc.date.embargoEndDate2020-06-03es_ES
dc.date.embargoLift2020-06-03


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record