Now showing items 1-1 of 1

    • Museos, arquivos e bibliotecas, patrimonio común 

      Varela-Orol, Concha (2011)
      Analízase a situación do patrimonio nas institucións galegas da memoria. Realízanse propostas cara a converxencia de arquivos, bibliotecas e museos en Galicia