Now showing items 1-1 of 1

    • Pautas de conservación prioritarias nas ruínas de Santo Domingo (Pontevedra) 

      López de Silanes Vázquez, María Eugenia; Álvarez, J.; Sánchez-Biezma, M. J.; Montojo, C.; Rivas, T.; Silva, B. M.; Prieto, B.; López, Ana (Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2010)
      Este traballo multidisciplinar trata sobre as ruínas de Santo Domingo, situadas no centro de Pontevedra. Realízanse estudos para valorar o estado actual de conservación do conxunto, así como algunhas das obras que alberga. ...