Show simple item record

dc.contributor.advisorRamos Barbón, David
dc.contributor.advisorFuentes Boquete, Isaac Manuel (Titor)
dc.contributor.authorVillarnovo Cerrillo, Marta
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Departamento de Medicinaes_ES
dc.date.accessioned2016-03-17T18:00:17Z
dc.date.available2016-03-17T18:00:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/16402
dc.description.abstract[Resumo] A exposición inhalada a compostos volátiles orgánicos (volatile organic compounds, VOCs) asociouse historicamente, de forma repetida, a catástrofes de verquidos marítimos de buques petroleiros ou plataformas petrolíferas. Tras a catástrofe do afundimento do petroleiro Prestige fronte ás costas de Galicia en 2002, os suxeitos involucrados nas tarefas de limpeza de costas mostraron síntomas respiratorios e tendencia á hiperreactividade bronquial que persistiron ata 5 anos tras a exposición. Estas anormalidades semiolóxicas e funcionais poden estar causadas por lesións descoñecidas no aparato respiratorio. No presente estudo, o noso obxectivo foi afondar no coñecemento das consecuencias da inhalación de VOCs "tipo Prestige" sobre a fisiopatoloxía respiratoria. Para esta finalidade desenvolvemos un modelo experimental, co apoio de expertos en refinaría petrolífera, enxeñaría de equipamento respiratorio experimental para animais de laboratorio, toxicoloxía, e análise de VOCs. Neste modelo, expuxéronse á inhalación de VOCs "tipo Prestige" a grupos de ratas de cepa Wistar e Brown Norway, e ratos de cepa C57BL, fronte a animais control non expostos. Os animais foron expostos 2 horas diarias, 5 días á semana, durante un período de tres semanas e, seguidamente, realizáronse dous puntos de corte de obtención de datos: inmediatamente tras a finalización do período de exposición e tras un período de lavado de 2 semanas libre de exposición, respectivamente. A finalidade do corte de datos tardío (tras o período de lavado) foi permitir un período de restablecemento que simulase o punto de recollida de datos clínicos no principal estudo epidemiolóxico realizado tras a catástrofe do Prestige, 2 anos tras a exposición. A inhalación de VOCs induciu en ambas as dúas cepas de rata (non na de rato) o desenvolvemento de hiperreactividade de vías respiratorias no momento inmediato á finalización da exposición, a cal persistiu na medición tardía tras o período de lavado. Non se achou ningunha evidencia de resposta inmunitaria inflamatoria mediante o exame histopatolóxico de seccións pulmonares, o reconto leucocitario en lavado broncoalveolar, ou a medición de concentración de citoquinas neste. Non obstante, as ratas expostas desenvolveron un patrón atípico de enfisema pulmonar periférica, de localización subpleural. A análise in situ mediante a técnica de terminal transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) revelou a presenza de apoptose en neumocitos do parénquima pulmonar, como explicación plausible da devandita enfisema. En ausencia de inflamación e remodelación de vías respiratorias, a referida enfisema pulmonar periférica pode explicar a presenza de hiperreactividade bronquial mediante a disociación da interdependencia mecánica entre vías respiratorias e parénquima pulmonar. Estes resultados poden contribuír un mellor coñecemento sobre os efectos da inhalación de VOCs sobre o aparato respiratorio, aínda que non existen datos que permitan corroborar se os fenómenos detectados neste modelo se produciron nas persoas con exposición inhalada a VOCs da vertedura do buque Prestige e/ou catástrofes similares.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] La exposición inhalada a compuestos volátiles orgánicos (volatile organic compounds, VOCs) se ha asociado históricamente, de forma repetida, a catástrofes de vertidos marítimos de buques petroleros o plataformas petrolíferas. Tras la catástrofe del hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia en 2002, los sujetos involucrados en las tareas de limpieza de costas mostraron síntomas respiratorios y tendencia a la hiperreactividad bronquial que persistieron hasta 5 años tras la exposición. Estas anormalidades semiológicas y funcionales pueden estar causadas por lesiones desconocidas en el aparato respiratorio. En el presente estudio, nuestro objetivo ha sido profundizar en el conocimiento de las consecuencias de la inhalación de VOCs "tipo Prestige" sobre la fisiopatología respiratoria. Para esta finalidad desarrollamos un modelo experimental, con el apoyo de expertos en refinería petrolífera, ingeniería de equipamiento respiratorio experimental para animales de laboratorio, toxicología, y análisis de VOCs. En este modelo, se expusieron a la inhalación de VOCs "tipo Prestige" a grupos de ratas de cepa Wistar y Brown Norway, y ratones de cepa C57BL, frente a animales control no expuestos. Los animales fueron expuestos 2 horas diarias, 5 días a la semana, durante un periodo de tres semanas y, seguidamente, se realizaron dos puntos de corte de obtención de datos: inmediatamente tras la finalización del periodo de exposición y tras un periodo de lavado de 2 semanas libre de exposición, respectivamente. La finalidad del corte de datos tardío (tras el periodo de lavado) fue permitir un periodo de restablecimiento que simulase el punto de recogida de datos clínicos en el principal estudio epidemiológico realizado tras la catástrofe del Prestige, 2 años tras la exposición. La inhalación de VOCs indujo en ambas cepas de rata (no en la de ratón) el desarrollo de hiperreactividad de vías respiratorias en el momento inmediato a la finalización de la exposición, la cual persistió en la medición tardía tras el periodo de lavado. No se halló ninguna evidencia de respuesta inmunitaria inflamatoria mediante el examen histopatológico de secciones pulmonares, el recuento leucocitario en lavado broncoalveolar, o la medición de concentración de citoquinas en el mismo. Sin embargo, las ratas expuestas desarrollaron un patrón atípico de enfisema pulmonar periférico, de localización subpleural. El análisis in situ mediante la técnica de terminal transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) reveló la presencia de apoptosis en neumocitos del parénquima pulmonar, como explicación plausible de dicho enfisema. En ausencia de inflamación y remodelación de vías respiratorias, el referido enfisema pulmonar periférico puede explicar la presencia de hiperreactividad bronquial mediante la disociación de la interdependencia mecánica entre vías respiratorias y parénquima pulmonar. Estos resultados pueden contribuir un mejor conocimiento sobre los efectos de la inhalación de VOCs sobre el aparato respiratorio, aunque no existen datos que permitan corroborar si los fenómenos detectados en este modelo se han producido en las personas con exposición inhalada a VOCs del vertido del buque Prestige y/o catástrofes similares.es_ES
dc.description.abstract[Abstract]Inhaled exposure to oil-derived volatile compounds is associated with marine oil spills. After the Prestige oil tanker sank off northern Spain in 2002, subjects involved in coast cleaning showed ongoing or residual lung disease up five years after the exposure. Unknown pulmonary lesions may underlie these functional abnormalities. We aimed to uncover the exact lung pathology caused by oil vapour inhalation by developing an animal model of inhaled exposure to oil-derived volatile compounds. Wistar and Brown Norway rats and C57BL mice were exposed to volatile compounds produced from an oil blend mimicking the Prestige oil spill. Exposed animals inhaled oil vapours for 2 hours per day, 5 days per week, for 3 weeks. Airway response to methacholine was assessed, and bronchoalveolar lavage and lung tissue were analysed on day 3 after exposition and after a 2-week washout period. The inhalation of oil-derived volatile compounds caused the rats to develop bronchial hyperresponsiveness that persisted after the washout period. Although lung analysis did not show cellular inflammatory infiltrates, oil vapour exposure induced paraseptal-like pulmonary emphysema in all exposed rats. Pulmonary emphysema was associated with an increase in the rate of pneumocyte apoptosis in the lung parenchyma, even after the washout period. Our results indicate that the inhalation of oil-derived volatile compounds caused DNA damage and increased the rate of apoptosis in pneumocytes. The destruction of lung parenchyma led to paraseptal-like emphysema underlying hyperresponsiveness to methacholine. This finding contributes to a better understanding of late lung effects of inhaled exposure to oil spills.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido desta tese a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ó resumo da tese como o seu contido Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de esta tesis a través de Internet, así como su repoducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen de la tesis como a su contenidoes_ES
dc.subjectCompuestos orgánicos volátiles-Aspecto del medio ambientees_ES
dc.subjectCompuestos orgánicos volátiles-Toxicidades_ES
dc.subjectAparato respiratorio-Enfermedadeses_ES
dc.titleModelado experimental de toxicidad respiratoria por fuel tipo "Prestige" = Modelado experimental de toxicidade respiratoria por fuel tipo "Prestige"es_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record