Show simple item record

dc.contributor.authorLindoso-Tato, Elvira
dc.contributor.authorMaixé Altés, Joan Carles
dc.contributor.authorVilar Rodríguez, Margarita
dc.date.accessioned2015-06-15T08:31:49Z
dc.date.available2015-06-15T08:31:49Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationLindoso Tato, E., Maixé Altés, J.C. y Vilar Rodríguez, M. (2004). El sistema gallec de caixes d'estalvi en perspectiva. Recerques, 49, 133-176.es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/14675
dc.description.abstract[Resum] Des de la seva creació les caixes d'estalvi van estar molt lligades a l'entorn local i regional. De fet, la seva expansió extrarregional ha estat un fenomen recento El sistema gallee de caixes va adquirir característiques propíes com a conseqüencía del seu precoc desenvolupament, dins un context d'endarreriment economíc i manca d'urbanització. Una primera conclusió és que, historicament, Galícia es troba més a prop de lamitjana espanyola des d'un punt de vista de I'estalvi, que no pas del creixement. Les trameses d'emigrants van tenir un paper clau dins d'aquesta caracterització de Galícia com a placa de passiu. En els anys d'entreguerres, es van produir transforrnacions importants al sistema financer gallee. Les caixes van contribuir a I'establiment d'un regim d'assegurances socials oblígatoríes, mitjancant la Caixa Gallega de Previsió Social. L'impacte envers el sector famílies va ésser notable. La seva importancia actual és el resultat d'un llarg procés que, malgrat . I'intervencionisme franquista, ha permes a aquestes institucions aconseguir la maduresa orgánica definitiva. La desregularització del sistema financer, a I'últim quart del segle xx, va afavorir a Galícia la concentració d'entitats i l'expansió extrarregional.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Right from their inception savings banks were closely linked to their regional environment and their expansion nationwíde has been a relatively recent phenomenon, The Galician network of savings banks acquired its own particular set of peculiarities because of its relatively early evolution in a context of economic backwardness and negligible urban development. One might condude that, historically speaking, Galicia was at this time doser to the Spanish average in terms of savings deposits than with respect too economic growth. Emigrants' remittances played a key role in this. The inter-war period was witness to important changes in the Galician ,financial system,. when savings banks contributed to the creation of a system of mandatory social security in the shape of the -Caja Gallega de Previsión Socíal-, 'In institution which had a considerable impact on the family sector. Their current importance is the result of a long process which, in spite of state interference during Franco's dictatorship, has led these institutions to organic maturity. The deregulation of the financial sector in the last quarter of the twentieth century favoured concentration and nationwide expansion for at least sorne of the banks.es_ES
dc.language.isocates_ES
dc.subjectCaixes d'estalvies_ES
dc.subjectHistoria financeraes_ES
dc.subjectHistoria empresariales_ES
dc.subjectAnálisi regionales_ES
dc.subjectGalíciaes_ES
dc.subjectEspanyaes_ES
dc.subjectSavings bankses_ES
dc.subjectFinancial historyes_ES
dc.subjectBusiness historyes_ES
dc.subjectRegional analysises_ES
dc.subjectGaliciaes_ES
dc.subjectSpaines_ES
dc.titleEl sistema gallec de caixes d'estalvi en perspectiva històrica, Segles XIX-XXes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record