Now showing items 1-20 of 33

  • A emerxencia do discurso narrativo: das coleccións de novela curta ao romance 

   Tato-Fontaíña, Laura (H.P. Comunicação, 2003)
   [Resumo] Estudo e análise do proceso seguido polas Irmandades da Fala e o Grupo Nós para modernizaren a narrativa galega. Comeza co certame convocado para obteren a diagnose certa do estado da narrativa, en 1918, segue coa ...
  • A lingua na construción dun teatro nacional galego 

   Tato-Fontaíña, Laura (Universidade da Coruña, 2014)
   [Resumo] Estudo da importancia que tivo a lingua na configuración do teatro galego. Remóntase ao século XIX para mostrar que a pouca importancia que deron os Precursores ao teatro tivo como causa que non se considerase en ...
  • A narrativa galega contemporánea 

   Tato-Fontaíña, Laura (Publicações Dialogarts, 2004)
   [Resumo] Estudo e análise da narrativa galega contemporánea desde a súa creación, en 1880, coa primeira novela por entregas, Majina, ou a filla espúrea, de Marcial Valladares Núñez, até o movemento da Nova Narrativa, na ...
  • A renovación dos Coros Populares: unha cuestión identitaria 

   Tato-Fontaíña, Laura (Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións, 2010)
   [Resumo] Estudo da función dos coros populares, do seu papel dentro da cultura galega e das polémicas que xeraron entre músicos, dramaturgos e, en xeral, entre todos os integrantes das Irmandades da Fala, ao longo da ...
  • A renovación dramática na Galiza e no Brasil: a muller como problema 

   Tato-Fontaíña, Laura (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2009)
   [Resumo] Estudo comparativo da renovación dramática brasileira e da galega centrado, sobre todo, no tratamento que se deu ás figuras femininas a través de obras de Oswald de Andrade, Álvaro Moreyra, Joracy Camargo e Renato ...
  • As personaxes femininas no teatro de Roberto Vidal Bolaño 

   Tato-Fontaíña, Laura (Real Academia Galega, 2015)
   [Resumo] En primeiro lugar, a autora realiza un percorrido cronolóxico pola obra dramática de Roberto Vidal Bolaño para estabelecer unha relación das personaxes femininas. A seguir, o corpo do artigo consiste nun estudo e ...
  • As variedades dialectais e o estándar 

   Tato-Fontaíña, Laura (Universidade da Coruña, 1997)
  • Álvaro Cunqueiro na historia do teatro galego 

   Tato-Fontaíña, Laura (Consello da Cultura Galega, 2014)
   [Resumo] Este traballo contextualiza a obra dramática de Álvaro Cunqueiro dentro da historia do teatro galego para incluír o autor no denominado Grupo de Enlace. Segue coas difíciles circunstancias en que se estreou O ...
  • Carvalho Calero poeta, narrador e dramaturgo 

   Tato-Fontaíña, Laura (Galaxia, 2000)
   [Resumo] Estudo crítico-literario da obra de creación de Ricardo Carvalho Calero (1910-1990), desde o seu comezo como poeta e dramaturgo antes de 1936 até a magnífica novela Scorpio (1987) e o extraordinario poemario ...
  • Frustracións paralelas: Teatro modernista brasileiro e Teatro de arte galego 

   Tato-Fontaíña, Laura (Universidade da Coruña, 2009)
  • Historia do teatro galego. Das orixes a 1936 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1999)
   [Resumo] Primeira historia do teatro galego desde as orixes até 1936, cos seguintes capítulos: “Séculos Escuros e Ilustración”; “Período precursor”; “O teatro bilingüe”; “O teatro rexionalista”; “O teatro coas Irmandades ...
  • Lírica Medieval. Cantigas de amor. Cantigas de amigo 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo] Capítulo 3 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Estuda os xéneros: cantiga de amor (Amor Cortés, clasificación, estrutura formal, valoración) e cantiga de amigo (caracterización, clasificación, valoración).
  • Lírica Medieval. Cantigas de Santa María. Prolongacións da escola trobadoresca 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo] Capítulo 4 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Estuda a lírica relixiosa, as Cantigas de Santa María (contexto, códices, autoría, fontes, estrutura, clasificación, motivacións e valoración) e tamén as ...
  • Lírica Medieval. Caracterización xeral. Cantigas de escarnio e maldicer 

   Tato-Fontaíña, Laura (A Nosa Terra, 1996)
   [Resumo] Capítulo 2 da Historia da literatura galega, de AA.VV. Estuda as características xerais da lírica medieval galego-portuguesa (contexto, lingua, periodización, tradición manuscrita, música). Cantigas de escarnio e ...
  • ¡Mal Ollo!... Comedia de ambente mariñeiro, [de] Cándido A. González 

   González, Cándido A.; Ferreiro, Manuel; Tato-Fontaíña, Laura (Biblioteca-Arquivo Teatral "Francisco Pillado Mayor", 2004)
   [Resumo]Edición crítica da obra teatral Mal ollo! (1954), de Cándido A. González, con estudo literario e lingüístico, fixación do texto e notas, xunto con diversos apéndices con partituras musicais e notas biográficas.
  • Manuel Lugrís Freire no teatro galego 

   Tato-Fontaíña, Laura (Real Academia Galega, 2006)
   [Resumo] Estudo da obra dramática de Manuel Lugrís Freire (1863-1940) e do seu relevante papel na historia do teatro galego.
  • Mulleres e teatro 

   Tato-Fontaíña, Laura (Consello da Cultura Galega, 2011-04-27)
   [Resumo] Este traballo analiza o papel das mulleres na historia do teatro galego até 1936. Ábrese coa descoñecida “Tía Falcona” que protagonizou a peza representada en Allariz (Ourense) á que foi convidado o Tío Marcos da ...
  • Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa 

   Ferreiro, Manuel; Martínez Pereiro, Carlos Paulo; Tato-Fontaíña, Laura (Universidade da Coruña. Servizo de Publicacións, 2007)
   [Resumo]Exposición pormenorizada das Normas de Edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa, a partir dos debates e decisións acordadas no Coloquio da Illa de San Simón (2006) polos máis importantes especialistas ...
  • O galego en Ferrol: a historia 

   Tato-Fontaíña, Laura (Universidade da Coruña, 2005)
  • O Grupo Ourensán e o teatro 

   Tato-Fontaíña, Laura (Através Editora, 2012)
   [Resumo] Análise das causas polas que Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco e, en xeral, os integrantes da Irmandade da Fala e do Grupo Nós de Ourense renunciaron á renovación e actualización do teatro na década de 1920.