Now showing items 1-1 of 1

    • Variables psicosociais e clima laboral 

      Reig-Botella, Adela (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2017)
      [Resumo] As variables psicosociais non poden considerarse compoñentes secundarias ou complementarias do concepto de seguridade e saúde laboral, senón que o son substantivas, debido á crecente importancia dos factores ...