Now showing items 1-1 of 1

    • Trocos: unha plataforma para potenciar o comercio local 

      López Valdés, Lois (2021)
      [Resumo]: O obxectivo deste proxecto consiste no deseño e implementación dunha plataforma que proporcione unha ventá de cara ao mundo do ecommerce ao comercio local pequeno e mediano que non se pode permitir o desenvolvemento ...