Now showing items 1-1 of 1

    • Coeducación en el sistema educativo español: reflexiones y propuestas 

      Méndez-Lois, María-José; Villar Varela, Milena; Permuy Martínez, Aixa (2017)
      [Resumo] O presente traballo busca recoller unha serie de estratexias e propostas que permitan abordar a coeducación dende os centros educativos. O artigo describe brevemente a situación do colectivo feminino na actualidade ...