Now showing items 1-19 of 19

  • A adaptación da Lei Moyano a Galicia 

   Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 2012)
  • A educación das mulleres no século XIX: exclusión, dependencia e autonomía 

   Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 2013)
   [RESUMO] As mulleres quedaron excluídas inicialmente do sistema de instrución pública ideado polo liberalismo español. A exclusión inicial dará paso a unha inclusión parcial, orientada a formar as nenas para o desempeño ...
  • A Historia da educación en tempos posmodernos 

   Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 2005)
   [Resumo] O modelo da historia social está sendo cuestionado nas últimas décadas, coin- cidindo coa crise que experimentaron algúns dos seus referentes ideolóxicos e coa emer- xencia do denominado pensamento posmoderno. ...
  • A represión dos mestres republicanos de Muros 

   Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 2019)
   [Resumo] Muros foi o concello da provincia da Coruña cuxo maxisterio sufriu con máis contundencia a represión dos militares sublevados contra a República en 1936: o 48% dos seus docentes foron separados definitivamente ...
  • A Universidade da Coruña: 25 anos de historia 

   Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 2015)
   [Resumo] A Universidade da Coruña foi creada en 1989, aínda que a segregación dos centros e recursos que dependían da Universidade de Santiago non se produciu ata 1990. Despois de revisar os antecedentes desta institución, ...
  • Castelao, educador da nación 

   Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 2010)
   [Resumen] Castelao criticaba o sistema de ensino existente en Galiza polo seu carácter imperialista, e defendía, con criterios políticos e pedagóxicos, a necesidade de que incorporase a cultura e a lingua galegas. Mentres ...
  • Escolantes e escolas de ferrado 

   Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 1999)
   [Resumo] A instrucción popular en Galicia ten unha das súas concrecións máis xenuinas nas escolas de ferrado. Trátase de escolas sostidas polos propios labregos, que pagaban normalmente en especie: un ferrado de centeo, ...
  • Expediente gobernativo instruído a Hermenegildo Calvelo, mestre da escola completa de nenos de Cuntis (1894-1896) 

   Gabriel Fernández, Narciso de (2016)
   [Resumo] Reproducimos seis dos documentos que integran un dos dous expedientes gobernativos instruídos ao mestre Hermenegildo Calvelo, comentados nun artigo que aparece nas páxinas anteriores. Esta documentación está ...
  • Guías e libros do mestre en España (1850-1936) 

   Gabriel Fernández, Narciso de; Iglesias-Salvado, José-Luis (Universidade da Coruña, 1997)
   [Resumo] Os libros dirixidos aos mestres co propósito de orientalos no exercicio da súa actividade docente poden dividirse en dúas grandes categorías: autónomos e subordinados. Os segundos remiten a un determinado libro ...
  • Hermenegildo Calvelo: un xornalista mestre 

   Gabriel Fernández, Narciso de (2016)
   [Resumo] Hermenegildo Calvelo Rabuñal é coñecido fundamentalmente como xornalista, mais tamén exerceu como mestre en dúas escolas públicas da provincia de Pontevedra entre 1890 e 1903. Na primeira (Cuntis) foi expedientado ...
  • Historiografía educativa de Galicia (1750-2000) 

   Costa Rico, Antón; Gabriel Fernández, Narciso de; Rivas Barrós, Sabela (Universidade da Coruña, 2001)
   [Resumo] Dende a súa fundación en Alemaña na transición do século XVIII ao XIX, a histo- riografía educativa atravesa por tres fases: tradicional, social e a que empeza a debuxarse nos últimos anos, caracterizada como ...
  • Mestres de España (I) 

   Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 2004)
  • Mestres de España (II) 

   Gabriel Fernández, Narciso de; Porto Ucha, Anxo Serafín (Universidade da Coruña, 2005)
  • O ensino primario en Ourense (1904) 

   Costa Rico, Antón; Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 1997)
  • O noso profesor, o noso compañeiro, o noso amigo 

   Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 2011)
  • O proceso de alfabetización en Galicia (1860-1991) 

   Gabriel Fernández, Narciso de; Costa Rico, Antón; Raposo, M, González; Rivas Barrós, Sabela (Universidade da Coruña, 1997)
   [Resumo] O obxectivo deste traballo é determinar o nivel cultural básico da poboación galega durante o período censal moderno. Ofrécense, en primeiro lugar, as taxas de alfabetización brutas entre 1860 e 1960, analizándose ...
  • O proceso de depuración do maxisterio na provincia da Coruña 

   Gabriel Fernández, Narciso de (2017)
   [Resumo] Neste artigo ofrécese unha visión panorámica da depuración sufrida polo maxisterio público da provincia da Coruña entre 1936 e 1942, que conduciu á sanción dunha boa parte dos seus efectivos. Examínase primeiro a ...
  • Vida e morte dun mestre republicano 

   Gabriel Fernández, Narciso de (Universidade da Coruña, 2000)