Now showing items 1-1 of 1

    • Lingua galega e preconcepto 

      Freixeiro Mato, Xosé Ramón (Universidade da Coruña, 2009)
      [Resumo] Neste artigo defínese o preconcepto en relación con outras nocións afíns, centrándose logo o traballo no estudo do preconcepto lingüístico como manifestación do racismo aplicado ás linguas e aos seus falantes. ...