Now showing items 1-1 of 1

    • Os movementos migratorios no longo prazo: Carballo, 1877-1981 

      Martínez-López, Alberte (2009)
      [Resumo]: En xeral, os estudos migratorios españois centráronse nas etapas do destino americano ou europeo. No presente traballo abórdanse conxuntamente ambos os dous destinos a partir dos padróns municipais da vila galega ...