Now showing items 1-1 of 1

    • A formación de palabras no galego medieval : a afixación 

      López-Viñas, Xoán (2012)
      [Resumo] Este traballo de investigación ten como obxectivo principal realizar o primeiro estudo histórico-descritivo dos diferentes procesos de formación de palabras en que interveñen afixos, con base nunha selección textual ...