Show simple item record

dc.contributor.advisorMosquera Fernández, Abián
dc.contributor.advisorMonteagudo Sánchez, Benigno
dc.contributor.authorMoreno Campo, Silvia
dc.contributor.otherUniversidade da Coruña. Facultade de Enfermaría e Podoloxíaes_ES
dc.date.accessioned2021-12-01T11:30:22Z
dc.date.available2021-12-01T11:30:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/29039
dc.description.abstract[Resumo] Presentación do caso: Descríbese o caso dun varón de 62 anos de idade, exfumador dende hai 5 anos e que foi derivado do Servizo de Dermatoloxía do Hospital Naval de Ferrol á Clínica Universitaria de Podoloxía (CUP) da Universidade da Coruña (UDC) para realizar tratamento e seguimento podolóxico tras ser diagnosticado de síndrome de uñas amarelas (SUA). Valoración: As uñas están engrosadas e presentan unha sobrecurvatura transversal, cromoniquia, xantoniquia, escleroniquia, hiperqueratose ungueal, desaparición de lúnula e de cutícula e un crecemento lonxitudinal lento. Plan de actuación: Realízase un corte, fresado das unllas e retirada das hiperqueratoses existentes, aplícase crema hidratante nos pés e prescríbese vitamina E tópica 1 vez/día. Discusión: Neste caso, pautouse vitamina E tópica, centrándose no tratamento podolóxico das alteracións ungueais. A pesar de que na literatura hai diversos tratamentos descritos para a SUA, son escasos os reportes de casos existentes polo que é necesaria a realización de estudos de investigación a maior escala que permitan coñecer mellor a etioloxía desta síndrome e así ampliar o arsenal terapéutico e mellorar a calidade de vida dos nosos pacienteses_ES
dc.description.abstract[Resumen] Presentación del caso: Se describe el caso de un varón de 62 años de edad, exfumador desde hace 5 años y que fue derivado del Servicio de Dermatología del Hospital Naval de Ferrol a la Clínica Universitaria de Podología (CUP) de la Universidade da Coruña (UDC) para realizar tratamiento y seguimiento podológico después de ser diagnosticado de síndrome de uñas amarillas (SUA). Valoración: Las uñas están engrosadas y presentan sobrecurvatura transversal, cromoniquia, xantoniquia, escleroniquia, hiperqueratosis ungueal, desaparición de lúnula y cutícula y un crecimiento longitudinal lento. Plan de actuación: Se realiza un corte, fresado de uñas y retirada de las hiperqueratosis existentes, se aplica crema hidratante en los pies y se prescribe vitamina E tópica 1 vez/día. Discusión: En este caso, se pautó vitamina E tópica, centrándose en el tratamiento podológico de las alteraciones ungueales. A pesar de que en la literatura hay diversos tratamientos descritos para el SUA, son escasos los reportes de casos existentes por lo que es necesaria la realización de estudios de investigación a mayor escala que permitan conocer mejor la etiología de este síndrome y así ampliar el arsenal terapéutico y mejorar la calidad de vida de nuestros pacienteses_ES
dc.description.abstract[Abstract] Case presentation: We report a clinical case of a 62-year-old man, ex-smoker for 5 years that was referred from the Dermatology Service of the Naval Hospital of Ferrol to the University Podiatry Clinic (UPC) of the University of A Coruña (UDC) for podiatric treatment and follow-up after being diagnosed of yellow nails syndrome (YNS). Assessment: The nails are thickened and they show transverse overcurvature, chromonychia, xanthonychia, scleronychia, nail hyperkeratosis, disappearance of lunula and cuticle, and slow longitudinal growth. Action plan: It is performed a cut, nail milling and removal of existing hyperkeratosis, it is applied moisturizing cream to the feet and it is prescribed topical vitamin E 1 time / day. Discussion: In this case, topical vitamin E was prescribed, was focusing on the podiatric treatment of nail alterations. Despite the fact that there are various treatments are described for YNS in the literature, there are few reports of existing cases, which is why it is necessary to carry out larger-scale research studies to better understand the etiology of this syndrome and thus to expand the arsenal therapeutic and to improve the quality of life of our patients.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsOs titulares dos dereitos de propiedade intelectual autorizan a visualización do contido deste traballo a través de Internet, así como a súa reproducción, gravación en soporte informático ou impresión para o seu uso privado e/ou con fins de estudo e de investigación. En nengún caso se permite o uso lucrativo deste documento. Estos dereitos afectan tanto ao resumo do traballo como ao seu contido. Los titulares de los derechos de propiedad intelectual autorizan la visualización del contenido de este trabajo a través de Internet, así como su reproducción, grabación en soporte informático o impresión para su uso privado o con fines de investigación. En ningún caso se permite el uso lucrativo de este documento. Estos derechos afectan tanto al resumen del trabajo como a su contenidoes_ES
dc.subjectSíndrome de unllas amarelases_ES
dc.subjectSUAes_ES
dc.subjectCromoniquiaes_ES
dc.subjectXantoniquiaes_ES
dc.subjectEscleroniquiaes_ES
dc.subjectHiperqueratose ungueales_ES
dc.subjectSíndrome de uñas amarillases_ES
dc.subjectHiperqueratosis ungueales_ES
dc.subjectYellow nails syndromees_ES
dc.subjectYNSes_ES
dc.subjectScleronychiaes_ES
dc.subjectNail hyperkeratosises_ES
dc.subjectChromonychiaes_ES
dc.subjectXanthonychiaes_ES
dc.titleSíndrome das uñas amarelas : estudo dun casoes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.description.traballosTraballo fin de grao (UDC.FEP). Podoloxía. Curso 2020/2021es_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record