Now showing items 1-2 of 2

  • Guía de boas prácticas de aprendizaxe e servizo na Universidade da Coruña 

   Universidade da Coruña. Oficina de Cooperación e Voluntariado; Universidade da Coruña. Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (2019)
   [Resumo] Unha das premisas fundamentais do Plan estratéxico da UDC 2013-2020 é “a necesidade e a vontade de facer da UDC unha universidade somerxida, íntegra e activamente na sociedade que a rodea, unha universidade ...
  • Guía de boas prácticas de aprendizaxe e servizo na Universidade da Coruña. Vol. 2 

   Universidade da Coruña, Oficina de Cooperación e Voluntariado; Universidade da Coruña, Centro Universitario de Formación e Innovación (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2021)
   [Resumo] A nosa proposta é a aprendizaxe-servizo cun enfoque de xustiza social, como unha forma de traspasar os muros da universidade conectando a teoría coa práctica e mellorando as aprendizaxes, pero, tamén (e ...