Show simple item record

dc.contributor.authorSoto, Manuel
dc.contributor.authorVarela, Alberto
dc.date.accessioned2018-05-22T08:06:48Z
dc.date.available2018-05-22T08:06:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationSoto Castiñeira, M.; Varela García, F. A. (2018). UDC residuo cero. Calculadora online da pegada ecolóxica. En E. de la Torre Fernández (ed.) (2018). Contextos universitarios transformadores: retos e ideas innovadoras. II Xornadas de Innovación Docente. Cufie. Universidade da Coruña (páx. 207-224). DOI capítulo: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497496787.207 DOI libro: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497496787es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/20736
dc.description.abstract[Resumo] A universidade, como institución responsable da educación e a concienciación para a sustentabilidade, debe contribuír ao cambio cara a unha xestión sustentable dos residuos e cara a unha economía circular. Isto require divulgar os impactos dos residuos e das alternativas para reducilos, ademais de realizar unha xestión avanzada e exemplar dos residuos xerados na propia actividade. Como ferramenta para fomentar a concienciación e a implicación cidadá, nos últimos anos vénse facendo uso de diversas “calculadoras” do impacto ambiental (pegada ecolóxica, pegada do carbono, pegada hídrica, xeración de residuos, etc.). Porén, ningunha destas ferramentas ten sido desenvolvida en Galiza, en galego nin adaptada á realidade socio-económica e ambiental do noso país, ademais de ser escaso o uso e difusión daquelas existentes no ámbito próximo ou internacional. O presente traballo describe a concepción, o deseño e os primeiros resultados dunha enquisa online (en cursiva ao ser estranxeirismo; con todo, mellor sería en liña) sobre a xeración de residuos, a recollida separada na orixe e a súa pegada ecolóxica. A enquisa encóntrase dispoñible en https://emapic.es/custom/residuos-udc e pode ser utilizada por calquera persoa a título individual, por colectivos organizados ou por diferentes tipos de entidades, tanto con fins educativos no ensino formal como en actividades de sensibilización ambiental. (diferentes tamaños de letra)es_ES
dc.description.abstract[Abstract] The university, as an institution responsible for education and awareness for sustainability, should contribute to the change towards the sustainable waste management and the circular economy. This requires making known both the impacts of waste and the alternatives to reduce them, as well as carrying out an advanced management of generated waste at university activities. As a tool to promote awareness and citizen involvement, various "calculators" of the environmental impact (ecological footprint, carbon footprint, water footprint, waste generation, etc.) are in use in the few last years. However, none of these tools have been developed in Galicia, in Galician and adapted to the socioeconomic and environmental reality of our country. Besides, the use and dissemination of similar tools available in nearby countries or at the international level is scarce and hardly promoted. The present work describes the conception, design and first results of an online survey on the generation of waste, the separated collection at source, and the ecological footprint of waste. The survey is available at https://emapic.es/custom/residuos-udc. It can be used by anyone on an individual basis, by organized groups or by different types of entities, both for educational purposes in formal education and in environmental awareness activities.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*
dc.subjectIndicadores ambientaises_ES
dc.subjectResiduoses_ES
dc.subjectConsumoes_ES
dc.subjectPegada ecolóxicaes_ES
dc.titleUDC residuo cero. Calculadora online da pegada ecolóxicaes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.17979/spudc.9788497496787.207


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record