O Mestrado en Asistencia e Investigación Sanitaria (MAIS) aborda a formación en investigación sanitaria básica e clínica, coa colaboración do Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña e o Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña. O MAIS organiza a V Xornada de Investigación en Ciencias da Saúde, na que se trata de forma ampla a realidade da investigación sanitaria cunha intención formativa e de divulgación científica.

COMITÉ ORGANIZADOR e CIENTÍFICO: Silvia María Díaz Prado (Coordinadora do Mestrado en Asistencia e Investigación Sanitaria (MAIS), Facultade de Ciencias da Saúde (UDC)) ; Francisco Javier Blanco García (Director Científico Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC)) ; Isaac Manuel Fuentes Boquete (Coordinador da Especialidade en Fundamentos de Investigación Biomédica do MAIS, Facultade de Ciencias da Saúde (UDC))

COLABORAN: María del Mar Tomás Carmona, Margarita Poza Domínguez, María Mayán Santos, Susana Sangiao Alvarellos, María Generosa Crespo Leiro, Elena Fernández Burguera, Mercedes Fernández Moreno, Carlos Vaamonde García, Angélica Figueroa conde‐Valvís, Esther Rendal Vázquez

Programa

Recent Submissions