Show simple item record

dc.contributor.authorHernández Zubizarreta, Juan
dc.date.accessioned2017-05-18T12:07:11Z
dc.date.available2017-05-18T12:07:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAnuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña, 2014, 5: 151-221 ISSN: 2173-9811
dc.identifier.issn2173-9811
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/18545
dc.description.abstract[Resumo] As relacións de poder, a reinterpretación xurídica a prol do capital e das empresas transnacionais, a asimetría normativa que provoca a tutela dos dereitos das empresas transnacionais e a desprotección dos dereitos das maiorías están desprazando o estado de dereito, a separación de poderes, o imperio da lei, o paralelismo nas formas e a propia esencia da democracia. Por outra parte, a crise económica e financeira viuse acrecentada pola crise xurídica no marco da unión Europea, que se converteu nun campo máis de experimentación onde quebrar o estado social de dereito, e, o que é máis grave, erosionar a arquitectura xurídica internacional dos dereitos humanos e dos seus núcleos de imputación.
dc.description.abstract[Abstract] Power relations, reinterpretation of the law in favour of transnational companies and capital, the asymmetrical regulations arising from the protection of transnational companies’ rights and the lack of protection of the rights of the majority are supplanting the state of law, the separation of powers, the rule of law, the parallelism of forms and the very essence of democracy. Furthermore, the economic and financial crisis has been exacerbated by the legal crisis within the European framework; the EU has become yet another area for experimentation in breaking up the social state of law and, most seriously, eroding the international legal architecture of human rights and their units of imputation.
dc.language.isoglg
dc.publisherUniversidade da Coruña
dc.subjectEstado de dereito
dc.subjectUnión Europea
dc.subjectCapitalismo
dc.subjectNorma xurídica
dc.subjectDereito corporativo global
dc.subjectRule of law
dc.subjectEuropean Union
dc.subjectCapitalism
dc.subjectLegal norm
dc.subjectGlobal corporate law
dc.titleO estado social de dereito e o capitalismo: crise da función reguladora da norma xurídica
dc.title.alternativeThe Rule of Law and Capitalism: The Crisis of the Regulatory Function of the Legal Rule
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccess
UDC.journalTitleAnuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña
UDC.issue5
UDC.startPage151
UDC.endPage221


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record