Now showing items 1-5 of 5

  • As condicións formais dalgúns despedimentos obxectivos 

   Castro Mejuto, Luis Fernando de (Universidade da Coruña, 2013)
   [Resumo] A idea do artigo é extraer as condicións formais que se impoñen actualmente para que un despedimento obxectivo, baseado en causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción, sexa declarado procedente: ...
  • As medidas colectivas, empresa ou centro de traballo? 

   Meizoso Mazás, Sandra (Universidade da Coruña, 2015)
   [Resumo] O feito de que a distinción entre as medidas de flexibilidade individual ou colectiva nunha empresa se establecese no número dos traballadores fixo xurdir o problema de fixar cal é o ámbito de referencia. A cuestión ...
  • Las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en los despidos objetivos y colectivos 

   Munín Sánchez, Lara M. (Universidade da Coruña, 2012)
   [Resumen] El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero ha vuelto a incidir sobre la regulación de las causas de los despidos objetivos y colectivos, flexibilizando las condiciones en las cuales el empresario puede acudir ...
  • Los despidos de la crisis. La crisis de los despidos 

   Munín Sánchez, Lara M. (Universidade da Coruña, 2013)
   [Resumen] La reforma laboral operada a través del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, y de su ley de convalidación, la Ley 3/2012, de 6 de julio, ha pretendido atajar la sangría del paro a través de una reforma de ...
  • Os novos puntos críticos no réxime xurídico dos contratos individuais de traballo 

   Castro Mejuto, Luis Fernando de (Universidade da Coruña, 2012)
   [Resumo] Con este artigo preténdese ofrecer unha visión xeral das últimas reformas operadas sobre o contrato individual de traballo desde finais do ano 2010 e ao longo do ano 2011. En concreto analízanse os puntos máis ...