Now showing items 1-3 of 3

  • Biografía e Identidade: Aportes para uma Análise Narrativa 

   Carvalho, Isabel (Universidade da Coruña, 2007)
   [Resumo] O artigo discute os recursos oferecidos pelos métodos biográficos na análise de trajetórias de vida, destacando as contribuições da hermenêutica, sobretudo a partir dos trabalhos de Paul Ricouer (Tempo e Narrativa) ...
  • Muller xunto a muller. O lesbianismo na literatura galega 

   Domínguez Portela, Soraya (Universidade da Coruña, 2012)
   [Resumo] A homosexualidade, a pesar dos avances na igualdade de dereitos no ámbito legal, na sociedade galega continúa sendo unha escolla que marxina, e cando esta é feminina, entón a marxinación agudízase. Neste traballo, ...
  • Reale e imaginario nella scrittura romanzesca di Alfredo Conde 

   Gambini, Dianella (Universidade da Coruña, 2015)
   [Resumen] Alfredo Conde es un escritor profundamente impactado por el hecho de que nació y se crio en Galicia, y Galicia impregna todas sus obras. Este marco geográfico es la base para comprender su narrativa y su continua ...