Now showing items 1-1 of 1

    • Tipos de marcadores discursivos no galego oral e escrito 

      Freixeiro Mato, Xosé Ramón (Universidade da Coruña, 2016)
      [Resumo] No capítulo introdutorio defínese, caracterízase e delimítase o concepto de marcador do discurso e faise unha sucinta mención ao estado da arte no relativo ao estudo dos marcadores do discurso en galego e aos ...