Now showing items 1-2 of 2

  • Mudanzas e interferencia no sistema de conectores concesivos do galego escrito moderno 

   Freixeiro Mato, Xosé Ramón (Universidade da Coruña, 2005)
   [Resumo] No galego escrito moderno producíronse diferentes mudanzas no ámbito das expresións conectores contraargumentativas de carácter concesivo. En canto que unhas foron ficando como arcaísmos ou mesmo desapareceron, ...
  • Tipos de marcadores discursivos no galego oral e escrito 

   Freixeiro Mato, Xosé Ramón (Universidade da Coruña, 2016)
   [Resumo] No capítulo introdutorio defínese, caracterízase e delimítase o concepto de marcador do discurso e faise unha sucinta mención ao estado da arte no relativo ao estudo dos marcadores do discurso en galego e aos ...