Now showing items 1-1 of 1

    • O refrán intercalar no cancioneiro dionisíaco 

      Eirín, Leticia (Universidade da Coruña, 2012)
      [Resumo] Este artigo pretende abordar o fenómeno trobadoresco do refrán intercalar. Deste modo, achegarémonos brevemente aos primeiros, aínda que exiguos, testemuños provenzais, para, a seguir, centrar a nosa atención na ...