Now showing items 1-2 of 2

  • A representación das mulleres no mapa da cidadanía española no exterior. Un reflexo da pegada migratoria? 

   Rodríguez Galdo, María Xosé; Freire Esparís, María Pilar (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] A representación das mulleres no Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que publica o Instituto Nacional de Estadística (INE), sobrepasa o 51%, sendo esta superior en América (51,35%) e, a moi ...
  • As migracións femininas na Idade Moderna 

   Rey Castelao, Ofelia (Universidade da Coruña, 2014)
   [RESUMO] Neste texto preséntanse brevemente os problemas de fontes e métodos para o estudio as migracións femininas na etapa pre-estatística, e as dificultades para obter una imaxe clara das mulleres emigradas –procedencia ...