Now showing items 1-1 of 1

    • Científicas da antigüidade 

      Mato-Vázquez, Dorinda; Chao-Fernández, Rocío; Pérez Mato, Ana; López-Chao, Vicente (Universidade da Coruña, 2014)
      [RESUMO] Con este traballo pretendemos documentar o esforzo dalgunhas mulleres da Antigüidade que a pesar dos inmensos atrancos, infamias e discriminacións para non permitirlles “ser” de seu, deixaron a súa pegada no ...