Show simple item record

dc.contributor.authorNovo-Corti, Isabeles_ES
dc.contributor.authorMuñoz-Cantero, Jesús-Migueles_ES
dc.contributor.authorBecerra Amado, Patricia Maríaes_ES
dc.date.accessioned2015-11-09T09:11:58Z
dc.date.available2015-11-09T09:11:58Z
dc.date.issued2013es_ES
dc.identifier.citationAnuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña, 2013,4:361-383.ISSN: 2173-9811es_ES
dc.identifier.issn2173-9811es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/15491
dc.description.abstract[Resumo] A inclusión social das persoas con discapacidade é unha das prioridades das sociedades avanzadas, mais só pode acadarse plenamente en contornos normalizados. Aínda que a xente nova con discapacidade está a acceder de forma crecente á educación superior, faino de xeito maioritario nas universidades abertas ou a distancia, polo que a súa inclusión educativa non vai acompañada dunha socialización universitaria con pares. Para atinxir este obxectivo é preciso, como se amosa na literatura, dispor dun contorno amigable que o favoreza. Neste traballo estúdase a predisposición favorable entre os estudantes universitarios nas universidades presenciais. Fíxose un traballo empírico en varias titulacións na Universidade da Coruña durante os cursos 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012, e realizouse unha comparativa entre sexos. Obtívose como resultado unha maior implicación das mulleres que dos homes, o que revela a importancia do xénero como un elemento diferenciador.es_ES
dc.description.abstract[Abstract] Social inclusion of disabled people is a priority of advanced societies, but this can only be achieved fully in standardized environments. Although young people with disabilities are increasingly accessing to education, they do mostly in open or distance universities, so that educational inclusion is not accompanied by university socialization with peers. To achieve this goal it is necessary, as the literature shows, to have a friendly environment. In this paper we study the favourable attitude among college students in physical universities. The empirical work was done in various degrees at the University of A Coruña during the academic years 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 and a comparison between sexes was carried out, resulting in greater involvement of women than men and highlighting the importance of gender as a differentiating element.es_ES
dc.language.isoglges_ES
dc.publisherUniversidade da Coruñaes_ES
dc.subjectDiscapacidadees_ES
dc.subjectActitudeses_ES
dc.subjectEducaciónes_ES
dc.subjectInclusiónes_ES
dc.subjectXéneroes_ES
dc.subjectDisabilityes_ES
dc.subjectAttitudeses_ES
dc.subjectEducationes_ES
dc.subjectInclusiones_ES
dc.subjectGenderes_ES
dc.titleA inclusión das persoas con discapacidade nas universidades presenciais desde o punto de vista dos seus pares: a perspectiva de xéneroes_ES
dc.title.alternativeSocial Inclusion of Disabled People in Traditional Universities from the Point of View of their Peers: A Gender Perspectivees_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record