Now showing items 37-37 of 37

    • Transmisión interxeracional do galego no contexto multilingüe catalán 

      Larraña, Sabela; González, Iago (Universidade da Coruña, 2012)
      [Resumo] Nas sociedades multilingües, onde se dan con maior frecuencia os casos de parellas mixtas lingüisticamente, interesa especialmente estudar os patróns de transmisión lingüística interxeracional para averiguar cales ...