Now showing items 1-5 of 5

  • A educación e a galeguización da sociedade (1900-1936) 

   Rivas Barrós, Sabela (Universidade da Coruña, 1997)
   [Resumo] O presente traballo pretende realizar unha aproximación xenérica ás primeiras formulacións pedagóxicas con carácter diferencialista enunciadas en Galicia. Estas propostas permitiron a posta en práctica dun importante ...
  • A situación da lingua galega no ensino no primeiro tercio do século XX 

   Rivas Barrós, Sabela (Universidade da Coruña, 1998)
   [Resumo] o obxectivo deste traballo consiste en abordar o estudio da situación na que se atopaba a lin- gua galega no sistema educativo no primeiro tercio do século XX. En primeiro lugar, preséntanse unha serie de valoracións ...
  • Historiografía educativa de Galicia (1750-2000) 

   Costa Rico, Antón; Gabriel Fernández, Narciso de; Rivas Barrós, Sabela (Universidade da Coruña, 2001)
   [Resumo] Dende a súa fundación en Alemaña na transición do século XVIII ao XIX, a histo- riografía educativa atravesa por tres fases: tradicional, social e a que empeza a debuxarse nos últimos anos, caracterizada como ...
  • O proceso de alfabetización en Galicia (1860-1991) 

   Gabriel Fernández, Narciso de; Costa Rico, Antón; Raposo, M, González; Rivas Barrós, Sabela (Universidade da Coruña, 1997)
   [Resumo] O obxectivo deste traballo é determinar o nivel cultural básico da poboación galega durante o período censal moderno. Ofrécense, en primeiro lugar, as taxas de alfabetización brutas entre 1860 e 1960, analizándose ...