Now showing items 1-2 of 2

  • Guía de boas prácticas de Aprendizaxe e Servizo na Universidade da Coruña 

   Oficina de Cooperación e Voluntariado e Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (2019)
   [Resumo] Unha das premisas fundamentais do Plan estratéxico da UDC 2013 - 2020 é “a necesidade e a vontade de facer da UDC unha universidade somerxida , íntegra e activamente na sociedade que a rodea, unha ...
  • Guía de buenas prácticas de Aprendizaje y Servicio en la Universidade da Coruña 

   Oficina de Cooperación e Voluntariado e Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (2019)
   [Resumo] Unha das premisas fundamentais do Plan estratéxico da UDC 2013 - 2020 é “a necesidade e a vontade de facer da UDC unha universidade somerxida , íntegra e activamente na sociedade que a rodea, ...