Now showing items 1-1 of 1

    • Consecuencias da reforma da negociación colectiva 

      Reig-Botella, Adela; López Golpe, Jaime (Universidade da Coruña, 2014)
      [Resumo] Neste artigo estudamos a negociación colectiva en España antes e despois do Real decreto lei 3/2012, do 10 de febreiro, de medidas urxentes para a reforma do mercado laboral, co obxecto de revelarmos os cambios ...