Now showing items 1-4 of 4

  • Actividade financeira e desigualdade: unha panorámica xeral e o caso europeo (1995-2014) 

   García Pérez, Diego (2016)
   [Resumo] O presente traballo trata de ver como a actividade financeira afecta á desigualdade na renda, riqueza e consumo. En primeiro lugar realizouse un estudio teórico onde podemos ver que a actividade financeira pode ...
  • Análisis de vibraciones en una estructura utilizando echo state networks 

   Díaz Blanco, Ignacio; García Pérez, Diego; González Muñiz, Ana; Cuadrado Vega, Abel A. (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2019)
   [Resumen] En este artículo se propone explorar el uso de redes neuronales recurrentes de tipo echo state network (ESN) como herramientas para la detección y diagnóstico de fallos en estructuras. Se trata de una primera ...
  • Diseño de una maqueta de bajo coste para SHM 

   García Pérez, Diego; Díaz Blanco, Ignacio; González Muñiz, Ana; Cuadrado Vega, Abel A. (Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2019)
   [Resumen] En este artículo se presenta el diseño preliminar de una maqueta para la experimentación en sistemas de monitorización de salud estructural (structural health monitoring, SHM). La estructura propuesta es fácilmente ...
  • Inversión Directa Estranxeira: unha panorámica xeral e o caso español nos últimos anos 

   García Pérez, Diego (2014)
   [Resumo] O obxetivo deste traballo é dobre, por unha parte, o obxetivo principal consistirá en describir dun xeito xeral cales son as principais variables que determinan as decisións de IDE das empresas, as capacidades ...