Now showing items 1-1 of 1

    • Diagnose da protección social en España no marco da Estratexia Europa 2020 

      Varela-Candamio, Laura; Novo-Corti, Isabel; Ávila López, Sara (Universidade da Coruña, 2014)
      [Resumo] O obxectivo quinto da Estratexia Europa 2020, relativo á loita contra a pobreza e a exclusión social, constitúe un dos seus piares fundamentais. Neste marco, o traballo que agora se presenta realiza un diagnóstico ...